Tải WPE Pro 0.9

WPE PRO là gì?
WPE Pro là 1 Sniffer Để Điều Khiển Lưu Lượng .Có thể Dùng Để Hack game , Bug game Làm Lag Sever game...
WPE Pro làm gì?

download wpe pro Mod ver 0.9

Có thể hack trò chơi với WPE Pro. Dùng Để làm Lag Sever Kiểu như Sever Võ Lâm 2 Lậu.
Bug Giao Dịch - Giao Dịch Đồ Khóa. nhiều thứ hơn nữa..

Ví dụ: Nếu bạn phát hiện ra như thế nào bạn phải thay đổi các gói EXP sau đó bạn có thể tạo một gói tin với các nội dung + 99EXP và sau đó bạn có thể gửi lại cho máy chủ.
Sau này, bạn có ingame + 99EXP.
Nhưng điều này không làm việc trong các trò chơi như Cabal Online một cách dễ dàng. Cabal có một Packet Crypter nên bạn không thể đọc ra các gói tin nó gồm những gì. Và nếu bạn cố gắng để gửi một gói vàng trở lại - sau đó bạn chỉ nhận được một gói DC từ máy chủ. Những gì nó cần phải rõ ràng.

Làm thế nào để sử dụng WPE Pro?
Bước 1: Tắt AVG của bạn bởi vì nó sẽ phát hiện WPE Pro là một dạng của virus. Nếu bạn vẫn đừng tin tưởng điều này thì đừng sử dụng chương trình.
Bước 2: Bắt đầu PermEdit (nếu bạn có nó) và sau đó WPE Pro.
(Chương trình PermEdit cấp đặc quyền hệ thống. Vì vậy, bạn có thể sử dụng WPE Pro không có vấn đề.)
Bước 3: Click vào "Chương trình mục tiêu".
Bước 4: Chọn các chương trình bạn muốn sniff (The programm (game) phải chạy)
Bước 5: Bấm vào nút "Bắt đầu khai thác gỗ"
Bước 6: Bây giờ làm những hành động trong trò chơi mà bạn muốn ghi. (F.e .: nhặt vàng)
Bước 7: Nhấp vào "Ngừng khai thác gỗ".
Bước 8: Bây giờ phân tích và chỉnh sửa các gói tin mà bạn nhận được và những gì khách hàng của bạn được gửi đến máy chủ. Bạn nhấn chuột phải vào một gói tin và nhấp vào Gửi.
Nếu bạn bấm vào nút Play bạn gửi lại gói tin này một lần nữa để các máy chủ. Bạn thậm chí có thể thay đổi thường xuyên bạn muốn gửi gói tin này.
Bạn có thể thay đổi kích thước gói tin để bổ sung thêm "mã".
Và chắc chắn bạn có thể chỉnh sửa các gói tin nhưng điều này sẽ rất thú vị nếu bạn thực sự cần phải gửi một gói tin được chỉnh sửa để các máy chủ.

Làm sao Giao Dịch Đồ khóa VL2 - Hoặc Bug GD Bằng WPE Pro thì để tớ sẽ làm clip Hướng Dẫn Sau Nhé.!

Dưới Đây là Link Download WPE pro ver 0.9 ( Mới Nhất)