Download Dotakey V3 - Tiện Ích Cài HotKey Dota

Dota Key V3 - là phần mềm hỗ trợ cài đặt phím cho Game Dota, giúp cho các game thủ dota của chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt cài đặt các Hotkey để tao tác thật nhanh khi chiến game.

HotKey Dota


Chức năng chính
1. HotKey - Dùng để cài đặt các hotkey bằng cách click chuột vào rồi ấn phím có hỗ trợ các tổ hợp phím ALT/CTRL/SHIFT/WIN + “key” (trừ những key trong tab hotkey đã cài.)
2. Chuyển Key ( Tức nút Change Key ) Dùng để chuyển nút dùng skill cho Riêng dota OMG.
3 . Skill invoker ( Nút  invoker ) Hỗ Trợ dụng skill Invoker nhanh
4. Chát  Hỗ Trợ Auto Chát nhanh cho các game thủ  - Ngoài ra còn có thể tạm dừng game (pause)


Cách Dùng
1. Cài Hót Key Cho Dota


Download HotKey Dota

Khi mở Auto Lên mỗi ô tương ứng với số khung trong Dota, Click Chuột vào ô muốn thay đổi chọn rồi bấm nút muốn chuyển thành . Muốn  chỉnh lại từ đầu thì bấm “reset keys”.


2 .Change Hotkey Mục này Dành Cho dota OMG


Download HotKey Dota

Do Dota OMG có 1 số Skill trùng tên nên chúng ta sử dụng Change Hotkey sẽ rất tiện lợi
Chỉ cần bấm key vào vị trí skill 1 2 3 4. Khi thay đổi nút thì mỗi lần ấn key thì sẽ dùng skill ở vị trí tương ứng. Curent Key là Nút Cũ - Và Key Mới cần chuyển đổi bạn Ấn Vào Mục Change key..

3. Cài Invoker Skill trong Dota key V3

Download HotKey Dota

Cài key cho các skill tuơng ứng  skill #1 #2 , Trong đó SKill #1 #2 là 2 skill được tạo thành khi ấn Nút R.
Chọn Mục "Create Skill" dùng để tạo skill, và "Use Skill" thì sẽ sử dụng Skill . Muốn lưu lại thì ấn Save để lưu lại dữ liệu. Sau đó chúng ta sẽ chọn nút Active để bắt đầu sử dụng các skill này.

4. Cài Đặt Chát Nhanh Cho Dota Key V3

Download HotKey Dota

Ở Đây mục này được thiết kế để hỗ trợ các game thủ chát nhanh khi chiến dota.. có các mục để viết chữ cần chát từ 1-5 chúng ta cài các nút bên trái và viết chữ vào bên phải... khi ấn nút thì auto sẽ tự động giúp bạn chát luôn ko cần gõ nhiều...
ngoài ra còn có phần cài để tạm dừng game. chúng ta cũng sét key khi ấn key đó sẽ pause game..

Sponsored Links