Showing posts with label Tien-Ich-Office. Show all posts
Showing posts with label Tien-Ich-Office. Show all posts

Uconvert 1.3 Phần Mềm chuyển Đổi Mã Font,Mã Văn Bản

Uconvert 1.3 Là gì?.. Là 1 Phần mềm dùng để chuyển đổi Mã Văn bản Kiểu Như sau..
bạn có 1 bài Viết Hoặc tài liệu dạng TCVN3 bạn muốn chuyển sang font Unicode
thì bạn phải dùng đến phần mềm uconvert 1.3 để chuyển đổi giữa các dạng mã font chữ này.
Uconvert 1.3 Phần Mềm chuyển Đổi Mã Văn Bản