Showing posts with label Ma-Hoa. Show all posts
Showing posts with label Ma-Hoa. Show all posts

Download TrueCrypt Mới Nhất - Phần Mềm Mã Hóa Tập Tin Miễn Phí

TrueCrypt Là Phần mềm mã hóa miễn phí chuyên nghiệp, nó cho phép bạn mã hóa các tập tin hoặc dữ liệu quan trọng khi bạn không muốn để người khác biết, muốn mở được các tập tin hoặc dữ liệu sau khi bị mã hóa này bạn cần gõ đúng mật khẩu. Ngoài ra phần mềm TrueCrypt còn cho phép bạn tạo ra 1 ổ đĩa ảo  trên máy tính.


Download TrueCrypt Mới Nhất - Phần Mềm Mã Hóa Tập Tin