Phần Thưởng Tài Nguyên Chiến VL2 từ ngày 14/05

Tài Nguyên Chiến Không Những Là Nơi các bạn Cầy Diểm Kinh Nghiệm  Để Lên Cấp ( Exp - Lv)
Mà còn Là Nơi Không Thể Thiếu Với các Tướng Sỹ Muốn Tăng điểm Quân Công.

Phần Thưởng Tài Nguyên Chiến VL2

Kể Từ Ngày 14 / 5 / 2014 thì Phần Thưởng tài nguyên chiến võ lâm 2 sẽ tăng lên đáng kể .
sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhân sỹ giang hồ thỏa sức vẫy vùng.Mời các bạn theo dõi những thay đổi lớn của tính tăng tnc vl2 sau ngày 14/5

 • Nội dung điều chỉnh:
  • Tăng điểm kinh nghiệm/Quân Công khi hoàn thành nhiệm vụ.
  • Tăng điểm kinh nghiệm khi thu thập tài nguyên.
  • Tăng số lượng vật phẩm thu thập từ 2.500 lên 3.000 vật phẩm.
  • Số lần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày:
   • Chưa có Bạn Đồng Hành: 3 lần/ngày.
   • Có Bạn Đồng Hành: 4 lần/ngày.
  • Hủy chế độ tăng 2/tăng 3 lần tốc độ thu thập tài nguyên.

Điều chỉnh phần thưởng điểm Quân Công

Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công đại Quân Công huy hoàng Cả 3 loại Quân Công
[VIP]
400 điểm 800 điểm 2.000 điểm     4.000 điểm 5.000 điểm

Điều chỉnh phần thưởng điểm kinh nghiệm

Khi Nguyên Soái không kích hoạt X2 kinh nghiệm
Quân Hàm Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công đại Quân Công huy hoàng Cả 3 loại Quân Công [VIP]
Nguyên Soái 10.000.000  15.000.000 20.000.000 25.000.000  37.500.000
Tướng Quân 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 30.000.000
Tiên Phong 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 18.750.000
Đô Thống 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000
Hiệu Úy 2.000.000 3.000.000 4.000.000  5.000,000 7.500.000
Khi Nguyên Soái kích hoạt X2 kinh nghiệm
Quân Hàm Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công đại Quân Công huy hoàng Cả 3 loại Quân Công [VIP]
Nguyên Soái 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 75.000.000
Tướng Quân 16.000.000 24.000.000 32.000.000 40.000.000 60.000.000
Tiên Phong 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 37.500.000
Đô Thống 8.000.000 12.000.000 16.000.000 20.000.000 30.000.000
Hiệu Úy 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000
Khi thu thập tài nguyên
Khi thu thập thành công tài nguyên, nhân sĩ sẽ nhận được:
Điểm kinh nghiệm = Đẳng cấp nhân vật x 8
 • Trong đó, đẳng cấp nhân vật được tính như sau:
  • 1 lần Chuyển Sinh = 100 cấp.
  • 1 lần Phục Sinh = 120 cấp.
 • Ví dụ:
  • Nhân vật Chuyển Sinh 3, đẳng cấp 90 nhận được điểm kinh nghiệm là: (3 x 100 + 90) x 8= 3.120 điểm.
  • Nhân vật Phục Sinh 2, đẳng cấp 91 nhận được điểm kinh nghiệm là: (5 x 100 + 2 x 120 + 91) x 8 = 6.648 điểm kinh nghiệm.


  Chúc Các Bạn Lấy Được Nhiều exp Và quân Công Thông Qua TNC Võ lâm 2


  Sponsored Links