[Chiến Quốc] Hình ảnh phân loại về cấp độ của tất cả trang bi Chiến quốc

Bổ sung thêm mấy hình ảnh về trang bị từ thấp đến cao đây ^_^.
Trang bị trắng 

Nhấn vào đây để xem ảnh thu nhỏ.

Trang bi Xanh Dương 


Nhấn vào đây để xem ảnh thu nhỏ.

Trang bị Vàng 
Nhấn vào đây để xem ảnh thu nhỏ.

Trang bị Tím 
Nhấn vào đây để xem ảnh thu nhỏ.

Đặc biệt sau đây là 1 số trang bị đặc biệt 
Thứ 1 là trang bị Tử Kim 
Nhấn vào đây để xem ảnh thu nhỏ.

Thứ 2 là Vòng quanh người đẹp lắm ^_^ ( Đặc biệt ) 
Nhấn vào đây để xem ảnh thu nhỏ.

Đây là phân loại tất cả trang bị từ thấp tới cao , cao nhất là trang bi Tử Kim ^_^

--
Posted By Kevin to Chiến Quốc at 5/08/2012 10:02:00 PM

Sponsored Links