Cách Học Chế Phù Từ A->z Võ lâm 2

Nhân vật có đẳng cấp trên 10 đến thành đô gặp Du Phương đại phu ( 216 , 225) nhận nhiêm vụ . Sau đó Du Phương đại phu bảo bạn đến tuyền châu gặp Lý Phong Thu(200,185). Lý Phong Thu bảo bạn đến biện kinh gặp Vân Du đạo nhân (169, 187). Vân Du đạo nhân bảo bạn gặp Lưu Nhất Phủ(152, 181) xong nhiệm vụ rồi đó.
Giờ bạn trở lại gặp Vân Du đạo nhân xin học kĩ năng chế phù . Qua tuyền châu học kĩ năng tập linh.
Max phù 79/79. Mỗi 10 cấp ban đến gặp Vân Du đạo nhân xin học phối chế một lần.
Từ cấp 1 đến 10 , mỗi cấp cần 80 exp. Học được chế phù biện kinh, phù thành đô, phù tuyền châu ( gọi chung là phù thành).
Phù thành = 1 phù thạch (pt) +1 linh phù chỉ (lpc) = 1 exp.
10 cấp = 80 x 10 = 800 exp tương ứng với 800 pt + 800 lpc .
Từ cấp 11 đến 20 , mỗi cấp cần 120 exp. Học được chế phù tương dương, phù dương châu ( gọi chung là phù thành).
Phù thành = 1 pt +1 lpc = 1 exp.
10 cấp = 120 x 10 = 1200 exp tương ứng với 1200 pt + 1200 lpc .
Từ cấp 21 đến 30 , mỗi cấp cần 240 exp. Học được chế phù đại lý ( gọi chung là phù thành), giám định phù (gdp) cấp 1 cấp 2.

Phù thành = 1 pt +1 lpc = 1 exp.
10 cấp = 240 x 10 = 2400 exp tương ứng với 2400 pt + 2400 lpc
Gdp cấp 1= 1 chu sa (cs) +1 lpc = 2 exp.
10 cấp = 240 x 10 = 2400 exp tương ứng với 1200 cs + 1200 lpc.
Gdp cấp 2 = 2 cs + 2 hắc khuyển kinh huyết (hklh) +1 lpc = 4 exp.
10 cấp = 240 x 10 = 2400 exp tương ứng với 1200 cs + 1200 hklh +600 lpc .
Từ cấp 31 đến 40 , mỗi cấp cần 480 exp. Học được chế phù môn phái ( gồm 7 môn phái), gdp cấp 3.
Phù môn phái = 1 pt (môn phái) + 1 lpc = 1 exp.
10 cấp = 480 x 10 = 4800 exp tương ứng với 4800 pt + 4800 lpc
Gdp cấp 3 = 2 cs +2 hklh +1 độn giáp thư(dgt) = 6 exp.
10 cấp = 480 x 10 = 4800 exp tương ứng với 1600 cs + 1600 hklh + 800 dgt .
Từ cấp 41 đến 50, mỗi cấp cần 960 exp. Học chế được gdp cấp 4.
Gdp cấp 4 = 2 đơn tâm sa (dts) +2 hklh + 2 dgt + 1 lpc = 8 exp.
10 cấp = 960 x 10 = 9600 exp tương ứng với 2400 dts + 2400 hklh + 2400 dgt + 1200 lpc .
Từ cấp 51 đến 60, mỗi cấp cần 1920 exp. Học chế được gdp cấp 5 .
Gdp cấp 5 = 2 dts +2 thanh ô linh huyết (tolh) + 2 dgt + 2 lpc = 10 exp.
10 cấp = 1920 x 10 = 19200 exp tương ứng với 3840 dts + 3840 tolh + 3840 dgt + 3840 lpc .
Từ cấp 61 đến 70, mỗi cấp cần 3840 exp. Học chế được gdp cấp 6 và tụ linh phù chỉ (tlpc) .
Tụ linh phù chỉ = 25 lpc = 1 exp.
Gdp cấp 6 = 4 bích huyết sa (bhs) +4 tolh + 4 dgt + 4 tlpc = 12 exp.
10 cấp = 3840 x 10 = 38400 exp tương ứng với 9600 bhs + 9600 tolh + 9600 dgt + 9600 tlpc .
Từ cấp 71 đến 79, mỗi cấp cần 3840 exp. Học chế được gdp cấp 7 .
Gdp cấp 6 = 8 bhs +8 huyền hạc linh huyết (hhlh) + 8 dgt + 8 tlpc = 14 exp.
9 cấp = 3840 x 9 = 34560 exp tương ứng với 12567 bhs + 12567hhlh + 12567 dgt + 12567 tlpc .
Khi lên được cấp 79 đến Vân Du đạo nhân nhận nhiệm vụ phối chế 76. Vân Du đạo nhân đưa bạn 2 tấm phù và bảo bạn tìm Lưu Nhất Phủ biện kinh và Đào khoáng Công thành đô. Sau đó quay về gặp Vân Du đạo nhân hoàn thành nhiệm vụ (Vân Du đạo nhân cho bạn 100 bồ đề mộc). Và bạn đã có thể học được phối chế 76 rồi đó. Chế được xích ô linh phù .
Xích ô linh phù = 5 gdp cấp 7 + 1 bồ đề mộc . Cái này là nguyên liệu phối chế vũ khí cấp 76 .
Ngoài ra vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần đến gặp Vân Du đạo nhân học phối chế cuối tuần. Học được phối chế giấy bùa quân dụng.
Giấy bùa quân dụng = 5 linh huyết quân dụng + 5 tơ tầm quân dụng + 5 thuộc da quân dụng . ( yêu cầu chế phù trên 20) .

\

Sponsored Links